ŠVK PriF UK 2022 sa uskutoční 27.4.2022 online. Registrácia sa otvorí 4.3.2022.
Pre viac informácii sledujte ŠVK PriF UK alebo facebook ŠVK
Ďakujeme
OV ŠVK PriF UK

SSC FNS CU take place on April 27, 2022.
Registration will be opened on March 4, 2022.
For more information see SSC FNS CU or facebook SSC FNS CU
Thank you
Organizing Committee of SSC FNS CU